Пренаталь оношилгоо гэж юу вэ?

Ургийн оношилгоог Олон Улсын түвшинд Пренатал оношилгоо гэж нэрлэдэг.

Амионоцентез

Жирэмсний 3 сарын эхо, хоёрол тестний хариунд нэгтгэн тооцоолуур хийж эрсдлийг үнэлэхэд “Эрсдэл өндөр” гарсан тохиолдолд дараагийн шинжилгээ болох Амниоцинтез буюу ургийн шингэнд хатгалт хийж шинжилж, оношийг баталгаажуулна.

Амионоцентез хэвлийгээр хатгалт хийж, ургийн шингэнийг авч шинжилдэг арга юм. Жирэмсний 14-22 долоо хоногтойд хийгддэг.

Бидэнтэй холбогдох

Shall days us subdue light you’re herb won’t darkness fly. Own moved, set waters Fifth first creepeth it, dry it male above forth i Fowl let dominion

Холбоо барих
Буцах