Эрүүл ирээдүйг бид тодорхойлно

Монгол улсын Анагаах ухааны салбарт шинэ хөгжиж буй Пренатологи оношилгоог чанартай, сэтгэл ханамжит үйлчилгээг иргэдэд хүргэх зорилгоор 2011 онд Л.Хүүхэнгаа үүсгэн байгуулагдсан.

АЛСЫН ХАРАА

Монгол эмчийн ур чадварыг дэвшилтэт технологи, дэлхийн стандарттай хослуулсан үндэсний анхдагч эмнэлэг болно.