Дотор эрхтний оношилгоо

With debilitating symptoms of vision loss and headcaches, Rhianna was encouraged to consider enrolling in a school for the blind.

Цусны дэлгэрэнгүй

ЦДШ нь хамгийн түгээмэл хийгддэг цусны шинжилгээ юм. ЦДШ -г хураагуур судаснаас цус авч дараах үзүүлэлтүүдийг шинжилдэг.

Үүнд:

  • Цусны улаан эс, цагаан эс болон ялтас эсийн тоог тоолох.
  • Цусны улаан эсийн хэмжээ болон дундаж хэмжээг тооцоолох.
  • Цусны улаан эсээс бүрдсэн цусны эзлэх хувийг тооцоолох.
  • Цусны улаан эсэд агуулагдах гемоглобины хэмжээг хэмжих.
  • Цусны улаан эсийн тунах хурд хэмжих.

Бидэнтэй холбогдох

Танд нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнтэй холбогдоно уу

Холбоо барих