Эрүүл ирээдүйг бид тодорхойлно

Монгол улсын Анагаах ухааны салбарт шинэ хөгжиж буй Пренатологи оношилгоог чанартай, сэтгэл ханамжит үйлчилгээг иргэдэд хүргэх зорилгоор 2011 онд Л.Хүүхэнгаа үүсгэн байгуулагдсан.

ЭМНЭЛГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хүн амын эрүүл мэндийн төлөө дэвшилтэд технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, эх барих эмэгтэйчүүд болон дүрс оношилгооны нарийн мэргэжил эзэмшсэн, мэргэшсэн чадварлаг эмч нарын баг бүрдүүлэн жирэмсэн эхчүүд болон Монголын Эрүүл ирээдүйн төлөө ажиллаж байна.

Бид эхийн хэвлийд үр хөврөл бүрэлдснээс төрөх хүртэлх хугацаан дах ургийн хөгжлийг үнэлэх, эрт үед нь ургийн гажиг болон жирэмсний хүндрэлийг илрүүлэх оношилгоог голчлон хийдэг.