Жирэмсний хугацаа шалгах

Таны сүүлийн сарын тэмдгийн эхний өдрийн огноо
Please, Enter all values correctly.
Үр тогтсон хугацааг тодорхойлох
Үр тогтсон хугацааг тодорхойлох
Жирэмсний эхний гурван сар дуусна
Жирэмсний эхний гурван сар дуусна
Жирэмсний эхний гурван сар дуусна
Жирэмсний эхний гурван сар дуусна
Жирэмсний хоёрдугаар гурван сар дуусна
Жирэмсний хоёрдугаар гурван сар дуусна
Төрөх сүүлийн хугацаа (40 дахь 7 хоног)
Төрөх сүүлийн хугацаа (40 дахь 7 хоног)