Жирэмсний 7 хоног бодох

Таны сүүлийн сарын тэмдгийн эхний өдрийн огноо
Таны сарын тэмдэгийн мөчлөг хэдэн хоног ирдэг вэ?
Please, Enter all values correctly.
Жирэмсний хугацаа
Долоо хоногууд
Өдрүүд
Төрөх сүүлийн хугацаа
Төрөх сүүлийн хугацаа
Долоо хоногууд
Өдрүүд
Триместр-I Триместр-II Триместр-III