Эрүүл ирээдүйг бид тодорхойлно

Монгол улсын Анагаах ухааны салбарт шинэ хөгжиж буй Пренатологи оношилгоог чанартай, сэтгэл ханамжит үйлчилгээг иргэдэд хүргэх зорилгоор 2011 онд Л.Хүүхэнгаа үүсгэн байгуулагдсан.

Cувилагч
Эхлэх хугацаа
2020.05.14
Дуусах хугацаа
2020.05.30
Мэдрэлийн эмч
Эхлэх хугацаа
2020.05.14
Дуусах хугацаа
2020.05.30
Дотрын эмч
Эхлэх хугацаа
2020.5.14
Дуусах хугацаа
2020.05.30