Эрүүл ирээдүйг бид тодорхойлно

Монгол улсын Анагаах ухааны салбарт шинэ хөгжиж буй Пренатологи оношилгоог чанартай, сэтгэл ханамжит үйлчилгээг иргэдэд хүргэх зорилгоор 2011 онд Л.Хүүхэнгаа үүсгэн байгуулагдсан.

Сувилагч /амбулатори/
Эхлэх хугацаа
2020.04.13
Дуусах хугацаа
2020.04.13
Бактериологич эмч
Эхлэх хугацаа
2020.04.13
Дуусах хугацаа
2020.04.13