Дотор эрхтний оношилгоо

With debilitating symptoms of vision loss and headcaches, Rhianna was encouraged to consider enrolling in a school for the blind.

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Зүрхний цахилгаан бичлэг нь тодорхой электродыг арьсан дээр байрлуулж түүгээр ирэх импульсийг бүртгэн авч зүрхний хэм алдагдал болон зүрхний булчингийн томрол цаашлаад цусан хангамжийн алдагдалыг үнэлэх боломжтой шинжилгээний арга юм.Түүнчлэн зүрхний хавхлагын эмгэг, кардиомиопати, перикардит зэрэг эмгэгүүдийн оншилгоо эмчилгээ, бодисын солилцооны алдагдлыг хянахад хэрэглэх боломжтой байдаг.

Бидэнтэй холбогдох

Танд нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнтэй холбогдоно уу

Холбоо барих