Зүрхний цахилгаан бичлэг

Зүрхний цахилгаан бичлэг нь зүрхний цахилгаан дамжуулах чанар дээр үндэслэн зүрхний эмгэгийг оношлоход чиглэсэн арга юм

Цаг авах: 7771 0404

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Зүрхний цахилгаан бичлэг нь тодорхой электродыг арьсан дээр байрлуулж түүгээр ирэх импульсийг бүртгэн авч зүрхний хэм алдагдал болон зүрхний булчингийн томрол цаашлаад цусан хангамжийн алдагдалыг үнэлэх боломжтой шинжилгээний арга юм.Түүнчлэн зүрхний хавхлагын эмгэг, кардиомиопати, перикардит зэрэг эмгэгүүдийн оншилгоо эмчилгээ, бодисын солилцооны алдагдлыг хянахад хэрэглэх боломжтой байдаг.

Бидэнтэй холбогдох

Танд нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнтэй холбогдоно уу

Цаг авах: 7771 0404 Бидний Facebook хаяг