Дотор эрхтний оношилгоо

With debilitating symptoms of vision loss and headcaches, Rhianna was encouraged to consider enrolling in a school for the blind.

Иммунологи

Иммунологийн шинжилгээ нь биологийн шингэн дэх бактери, вирусын эсрэгтөрөгч ба эсрэгбиет, даавар, хавдрын маркер зэрэг макромолекулын титрыг эсрэгбиет ба иммуноглобулиныг ашиглан тодорхойлдог биохимийн шинжилгээний арга юм. Иммунологийн шинжилгээгээр дараах үзүүлэлтүүдийг шинжилнэ.

Үүнд:

  • Вирусын шинжилгээ (элэгний В, С вирус, ДОХ бэлгийн зам)

 

  • Дааврын шинжилгээ (бамбайн даавар, бэлгийн даавар)
  • Хавдарын маркер (элэг, ходоод, нойр булчирхай, хөх, өндгөвч, түрүү булчирхайн хавдар) Серологийн шинжилгээ

Серологийн шинжилгээр үе мөчний үрэвсэл, эмгэгтөрөгчийн эсрэгбиет ба эсрэгтөрөгчийг чанарын аргаар тодорхойлдог.

Серологийн шинжилгээгээр дараах үзүүлэлтийг шинжилнэ. Үүнд:

  • HBsAg
  • HCV
  • Хеликобактер
  • ДОХ
  • Тэмбүү
  • Үе мөчний үрэвслийн үзүүлэлт (ASO, CRP, RF)

Бидэнтэй холбогдох

Танд нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнтэй холбогдоно уу

Холбоо барих