Дотор эрхтний оношилгоо

With debilitating symptoms of vision loss and headcaches, Rhianna was encouraged to consider enrolling in a school for the blind.

Спирометр

Уушгины амьдралын багтаамжийг хэмждэг багажийг спирометр гэнэ. Энэ амьсгал авалт гаргалтын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөн Амьсгалын доод замын эмгэгийг / астма, уушигны архаг бөглөрөлт өвчин гэх мэт / оношлох, цаашид эмчилгээний үйл явц болон өвчний явцыг таних боломжтой шинжилгээ юм. Уушгины эзэлхүүн ба агаарын урсгалын хурдыг дүрслэн бүртгэж, хэмжилт хийх замаар уушгины агааржуулалтын байдлыг бодитойгоор үнэлдэг. Гадаад амьсгалын үйл ажиллагааг үнэлэх нь уушгины эмгэгийг оношлох, эмийн болон мэс заслын эмчилгээний үр дүнг дүгнэх, заалт гаргах, өвчний явцыг хянах зорилготой.

Бидэнтэй холбогдох

Танд нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнтэй холбогдоно уу

Холбоо барих