Эмэгтэйчүүдийн оношилгоо

With debilitating symptoms of vision loss and headcaches, Rhianna was encouraged to consider enrolling in a school for the blind.

Эмэгтэйчүүдийн эхо

Умай, өндгөвч зэрэг эм бэлэг эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа, бүтцийн болон голомтот өөрчлөлтийг илрүүлэх шинжилгээний арга.

Бидэнтэй холбогдох

Shall days us subdue light you’re herb won’t darkness fly. Own moved, set waters Fifth first creepeth it, dry it male above forth i Fowl let dominion

Холбоо барих